Stichting Matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Meld je hier aan als donor. Om dit te bekostigen is Stichting Matchis afhankelijk van giften. Met de opbrengst van het boek Papa’s bloed steun ik Stichting Matchis. Daarmee draagt het boek bij in de strijd tegen bloedkanker.

Jij kunt het verschil maken!
Jaarlijks krijgen ongeveer tweeduizend kinderen en volwassenen de diagnose leukemie. Bij patiënten met leukemie, ook wel bloedkanker genoemd, ontstaan tumorcellen. Tumorcellen zijn in dit geval witte bloedcellen die niet goed uitrijpen en zich anders ontwikkelen dan normaal. Het moment van ontsporing in de ontwikkeling van witte bloedcellen bepaalt het verloop van de ziekte. Uiteindelijk verdringen de tumorcellen de gezonde bloedcellen. De patiënt wordt gevoeliger voor allerlei infecties, is sneller moe en kan last krijgen van bloedingen. Zonder ingrijpen overlijdt een patiënt aan leukemie.

Stamceltransplantatie is voor bepaalde vormen van leukemie de enige mogelijkheid om iemand te genezen. Tijdens een stamceltransplantatie worden tumorcellen zo veel mogelijk vernietigd door chemotherapie en bestraling. Vervolgens ontvangt de patiënt nieuwe stamcellen van een gezonde donor. Stamcellen kunnen op twee manieren afgenomen worden bij de donor: door een beenmergpunctie of een perifere afname (via het bloed). De afgenomen stamcellen worden vervolgens bij de patiënt via een infuus toegediend.

Belang van stamceldonoren
Bij een stamceltransplantatie is het belangrijk dat de weefselkenmerken van de donor en patiënt overeenkomen, om een afstotingsreactie te voorkomen. Weefselkenmerken zijn vergelijkbaar met bloedgroepen, maar zijn niet hetzelfde. Voor ongeveer 30 procent van de patiënten is er een broer of zus die dezelfde weefselkenmerken heeft. De overige patiënten zijn afhankelijk van niet-verwante stamceldonoren. Hoewel er wereldwijd meer dan 20 miljoen mensen zijn geregistreerd als stamceldonor, kan er nog steeds niet voor iedere patiënt een geschikte donor gevonden worden. Dit komt omdat er duizenden verschillende weefselkenmerken zijn.

Meer matchkans
Een groot bestand met niet-verwante stamceldonoren leidt tot een grotere kans op een match tussen donor en patiënt. Op dit moment ontvangt nog geen 5 procent van de Nederlandse leukemiepatiënten stamcellen van een Nederlandse donor. Terwijl het in veel gevallen het verschil kan zijn tussen leven en dood. Er zijn nieuwe donoren nodig, zodat de kans op een match groter wordt. Door de vele donaties, acties en aanmeldingen van nieuwe donoren, is het donorbestand in 2016 gegroeid: van 80.000 naar 130.000. De ambitie is om in 2019 250.000 donoren in het bestand te hebben. Mensen die in Nederland wonen, kunnen zich laten registreren als stamceldonor via de website van stichting Matchis als ze aan de criteria voldoen.

Als er een match is, dan is er hoop. Als er een match is, dan is er toekomst.

Arnold van der Meer, medisch immunoloog